Projektiranje

Nudimo uslugu projektiranja industrijskih objekata, postrojenja itd.

Saznaj više

Ispitivanja električnih instalacija

Nudimo uslugu pregleda ispitivanja električnih instalacija prema HRN HD 60364-6:2016

Saznaj više

Energetski pregledi zgrada

Nudimo uslugu energetskih certifikata jednostavnih zgrada.

Saznaj više

Ispitivanje kvalitete električne energije

Ispitivanje kvalitete električne energije prema HRN EN 50160 :2012

Saznaj više

Energetski pregledi velikih poduzeća

Nudimo uslugu energetskih pregleda velikih poduzeća

Saznaj više

eImpuls

E-impuls - dobili bespovratna sredstva  (cca 300.000,00 kn) za nabavku mjerne opreme i računalnih programa

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: zatvoren od 30.9.2016.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Područje: malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo

Prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, obrtnici

Sažetak: _
Predmet Poziva: Investicije u početna ulaganja mikro i malih poduzetnika povezane s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga.
Cilj Poziva: Potaknuti mikro i mala poduzeća u sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga bespovratnim potporama u svrhu jačanja konkurentnosti.