Projektiranje

Nudimo uslugu projektiranja industrijskih objekata, postrojenja itd.

Saznaj više

Ispitivanja električnih instalacija

Nudimo uslugu pregleda ispitivanja električnih instalacija prema HRN HD 60364-6:2016

Saznaj više

Energetski pregledi zgrada

Nudimo uslugu energetskih certifikata jednostavnih zgrada.

Saznaj više

Ispitivanje kvalitete električne energije

Ispitivanje kvalitete električne energije prema HRN EN 50160 :2012

Saznaj više

Energetski pregledi velikih poduzeća

Nudimo uslugu energetskih pregleda velikih poduzeća

Saznaj više

EU Projekt

Operativni program Konkurentnost i kohezija

Saznaj više

UPOV Županja –

Grad Županja i Općina Štitar zajedno čine aglomeraciju Županja te su kao partneri sudjelovali u provedbi projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“.

Komunalac d.o.o. Županja je bio nositelj projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“ koji je ovih dana uspješno završen, obavljen je tehnički pregled i očekuje se uporabna dozvola.

Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) aglomeracije Županja se sastoji od objekata areacijskog bazena, zgušnjivača mulja objekta predtretmana, ulazne crpne stanice, trafostanice, dehidracije mulja, crpne stanice visokih voda i kontrolne zgrade.

Postrojenje radi u automatskom radnu, a prikaz i upravljanje radom UPOV-a je preko centralnog nadzornog sustava (CNUS)

Aglomeracija Županja

I još jedan projekt stručnog nadzora okončan s uspješnim tehničkim pregledom: Investitor : KOMUNALAC d.o.o., Veliki kraj 132, 32270 Županja Naziv građevine: AGLOMERACIJA ŽUPANJA – GRAĐENJE TLAČNIH CJEVOVODA DO PLANIRANOG UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NA LOKACIJI VELIKE LIVADE, CRPNE STANICE „ŽUPANJA CENTAR“ I REKONSTRUKCIJU POSTOJEĆE CRPNE STANICE STARA ŽUPANJA velikog kapaciteta u Županji

eImpuls

E-impuls - dobili bespovratna sredstva  (cca 300.000,00 kn) za nabavku mjerne opreme i računalnih programa

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: zatvoren od 30.9.2016.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Područje: malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo

Prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, obrtnici

Sažetak: _
Predmet Poziva: Investicije u početna ulaganja mikro i malih poduzetnika povezane s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga.
Cilj Poziva: Potaknuti mikro i mala poduzeća u sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga bespovratnim potporama u svrhu jačanja konkurentnosti.