UPOV Županja –

Grad Županja i Općina Štitar zajedno čine aglomeraciju Županja te su kao partneri sudjelovali u provedbi projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“.

Komunalac d.o.o. Županja je bio nositelj projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“ koji je ovih dana uspješno završen, obavljen je tehnički pregled i očekuje se uporabna dozvola.

Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) aglomeracije Županja se sastoji od objekata areacijskog bazena, zgušnjivača mulja objekta predtretmana, ulazne crpne stanice, trafostanice, dehidracije mulja, crpne stanice visokih voda i kontrolne zgrade.

Postrojenje radi u automatskom radnu, a prikaz i upravljanje radom UPOV-a je preko centralnog nadzornog sustava (CNUS)

Aglomeracija Županja

I još jedan projekt stručnog nadzora okončan s uspješnim tehničkim pregledom: Investitor : KOMUNALAC d.o.o., Veliki kraj 132, 32270 Županja Naziv građevine: AGLOMERACIJA ŽUPANJA – GRAĐENJE TLAČNIH CJEVOVODA DO PLANIRANOG UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NA LOKACIJI VELIKE LIVADE, CRPNE STANICE „ŽUPANJA CENTAR“ I REKONSTRUKCIJU POSTOJEĆE CRPNE STANICE STARA ŽUPANJA velikog kapaciteta u Županji