Energetski pregled velikih poduzeća

H5 d.o.o je jedna od 16 pravnih osoba ovlaštenih za energetski pregled velikih poduzeća.

Tko je VELIKO PODUZEĆE?

 Ako ispunjavate bilo koja DVA od ova tri uvjeta obvezni ste provoditi energetske preglede za velika poduzeća.
  • Ukupnu aktivu veću od 130 000 000 kn?
  • Godišnji prihod veći od 260 000 000 kn?
  • Prosječan broj radnika veći od 250 u godini?

 

Velika poduzeća značajni su potrošači energije, vode i ostalih sirovina koje troše u svom svakodnevnom radu. Energetskim pregledima prikupljaju se podaci o potrošnji energenata, troškovima, načinu održavanja i slično, na temelju čega se izrađuje prijedlog opravdanih mjera poboljšanja energetske učinkovitosti pojedinog velikog poduzeća. Energetski pregled uključuje i energetske preglede zgrada koje su u vlasništvu velikog poduzeća i/ili kojima se koristi veliko poduzeće izrađeni u skladu s propisom kojim se određuju energetski pregled zgrada i energetsko certificiranje, koji čine dio energetskog pregleda.

Pravilnikom o energetskom pregledu velikih poduzeća prenose se obveze iz Europske unije definirane Direktivom 2012/27/EU.