I još jedan projekt stručnog nadzora okončan s uspješnim tehničkim pregledom: Investitor : KOMUNALAC d.o.o., Veliki kraj 132, 32270 Županja Naziv građevine: AGLOMERACIJA ŽUPANJA – GRAĐENJE TLAČNIH CJEVOVODA DO PLANIRANOG UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NA LOKACIJI VELIKE LIVADE, CRPNE STANICE „ŽUPANJA CENTAR“ I REKONSTRUKCIJU POSTOJEĆE CRPNE STANICE STARA ŽUPANJA velikog kapaciteta u Županji