Grad Županja i Općina Štitar zajedno čine aglomeraciju Županja te su kao partneri sudjelovali u provedbi projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“.

Komunalac d.o.o. Županja je bio nositelj projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“ koji je ovih dana uspješno završen, obavljen je tehnički pregled i očekuje se uporabna dozvola.

Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) aglomeracije Županja se sastoji od objekata areacijskog bazena, zgušnjivača mulja objekta predtretmana, ulazne crpne stanice, trafostanice, dehidracije mulja, crpne stanice visokih voda i kontrolne zgrade. Postrojenje radi u automatskom radnu, a prikaz i upravljanje radom UPOV-a je preko centralnog nadzornog sustava (CNUS)