Uspješno završen posao stručnog nadzora nad izgradnjom: PROJEKT POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ANGLOMERACIJE ŽUPANJA, SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH OTPADNIH VODA PODRUČJA OPĆINE ŠTITAR (II faza), precrpne stanice CS-2, CS-3, CS-7, CS-10, CS-4, CS-5, CS-6, CS-8, CS-9, CS-11, CS- 12, CS-14, CS-15